• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego

Zarządzenie zastępcze z dnia 5 października
2017r.
 w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż i kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipsko

Opublikowane przez: Anna Idzikowska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:09:38.
Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:09:38
Opublikowane przez: Anna Idzikowska