• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Podatek od środków transportowych

Kontakt:
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Teresa Wilk.
• tel.: (48) 37 84 129,
• e-mail: twilk@lipsko.eu

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Agnieszka Mordak.
• tel.: (48) 37 84 129,
• e-mail: amordak@lipsko.eu

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA NR XXXI/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 09:42:04 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:23:10.
UCHWAŁA NR XLV/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
 UCHWAŁA NR XLV/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-08 08:45:57 | Data modyfikacji: 2018-02-01 11:23:10.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 08:45:57
Opublikowane przez: Administrator BIP