• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018r."
 Sprawozdanie z konsultacji dotyczących "Programu współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r."

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:46:20.
Sprawozdanie za rok 2015.
 Sparwozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41 | Data modyfikacji: 2016-03-31 13:29:23.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:26:41
Data modyfikacji: 2016-03-31 13:29:23
Opublikowane przez: Administrator BIP