• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu

Opinie RIO

Uchwała RIO Nr. Ra.197.2017
 Uchwała Nr Ra.197.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-15 12:06:02.
Uchwała nr Ra.7 .2017r.
 Uchwała nr Ra.7 .2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Lipsko kwoty długu wiatach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2026.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:46:58.
Uchwał RIO dot budżetu na rok 2017
 Uchwała Nr Ra .418.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie : opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę w Lipsku projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:51:09.
Uchwała RIO WPF na lata 2017-2026
 Uchwała Nr Ra.419.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r.w sprawie : opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Lipsku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:44:53 | Data modyfikacji: 2016-12-08 13:48:18.
Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:44:53
Data modyfikacji: 2016-12-08 13:48:18
Opublikowane przez: Administrator BIP