• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia do 30 000 €16855
2Ogłoszenia przetargów7839
3Wyniki przetargów3273
4Oświadczenia majątkowe2904
5Podstawowe Dane Jednostki2686
6Uchwały Rady Miejskiej2459
7Wykaz telefonów1998
8Zarządzenia Burmistrza1972
9Schemat organizacyjny1932
10Rada Miejska1900
11Protokoły Rady Miejskiej1893
12Jednostki pomocnicze1885
13Komórki organizacyjne1806
14Jednostki organizacyjne1729
15Skarbnik1711
16Załatwianie spraw1602
17Radni Rady Miejskiej1552
18Godziny pracy urzędu1530
19Podatki i opłaty lokalne1489
20Gospodarka nieruchomościami1466
21Skrzynka podawcza1429
22Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipsko1413
23Zastępca Burmistrza1384
24Regulamin organizacyjny1375
25Burmistrz1365
26Wyszukiwarka1356
27Planowanie przestrzenne1305
28Kierownicy JO1290
29Rok 20161218
30Pracownicy wydający decyzje administratcyjne1204
31Sekretarz1164
32Budżet1086
33Informacje nieudostęp.1074
34Wzór petycji1024
35Rejestry i ewidencje1014
36za 20151001
37Wyprawka szkolna1000
38Statut Gminy938
39Stypendia szkolne927
40Lokalizacja inwestycji906
41Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych903
42Informacja o udzielonej pomocy publicznej845
43Przydatne strony807
44Refereat Administracyjno-Organizacyjny801
45za 2015797
46Urząd Stanu Cywilnego791
47Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska780
48Referat Finansowo-Księgowy778
49Instrukcja obsługi774
50Radca Prawny754
51Komisje Rady Miejskiej752
52za 2016748
53Stanowiska samodzielne736
54za 2015722
55Wniosek o udostępnienie informacji publicznej719
56za 2016707
57Podatek od nieruchomości674
58Podatek od środków transportowych642
59Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-2017616
60Redakcja biuletynu614
61Dowody osobiste532
62Podatki509
63Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne506
64Ochrona środowiska472
65Ewidencja działalności gospodarczej467
66za 2016464
67Ustawa o petycjach445
68Urząd Stanu Cywilnego433
69Podatek rolny429
70Ewidencja ludności428
71Podatek leśny415
72Wzory deklaracji i informacji368
73Rok 2018332
74Druk oświadczenia majątkowego332
75Informacja o gruntach280
76Rok 2018265
77Rejestr działalności regulowanej247
78Rok 2018200
79za 2017180
80za 2017163
81za 2017162
82Wykaz osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych141
83Ochrona środowiska26