• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia do 30 000 €19449
2Ogłoszenia przetargów8721
3Wyniki przetargów3766
4Oświadczenia majątkowe3302
5Podstawowe Dane Jednostki2867
6Uchwały Rady Miejskiej2789
7Wykaz telefonów2234
8Zarządzenia Burmistrza2228
9Rada Miejska2179
10Jednostki pomocnicze2166
11Schemat organizacyjny2148
12Protokoły Rady Miejskiej2134
13Komórki organizacyjne2048
14Jednostki organizacyjne1925
15Skarbnik1861
16Załatwianie spraw1792
17Radni Rady Miejskiej1777
18Gospodarka nieruchomościami1742
19Godziny pracy urzędu1695
20Podatki i opłaty lokalne1680
21Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipsko1597
22Skrzynka podawcza1590
23Burmistrz1574
24Regulamin organizacyjny1569
25Zastępca Burmistrza1535
26Wyszukiwarka1522
27Kierownicy JO1514
28Planowanie przestrzenne1493
29Pracownicy wydający decyzje administratcyjne1407
30Rok 20161341
31Sekretarz1333
32Budżet1223
33Informacje nieudostęp.1223
34Rejestry i ewidencje1183
35Wyprawka szkolna1167
36Wzór petycji1157
37za 20151103
38Lokalizacja inwestycji1094
39Statut Gminy1089
40Stypendia szkolne1065
41Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1042
42Urząd Stanu Cywilnego982
43Przydatne strony963
44Refereat Administracyjno-Organizacyjny961
45Stanowiska samodzielne927
46Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska906
47za 2015904
48Referat Finansowo-Księgowy896
49Komisje Rady Miejskiej895
50Instrukcja obsługi893
51za 2016883
52Radca Prawny880
53Wniosek o udostępnienie informacji publicznej858
54za 2016850
55za 2015849
56Podatek od nieruchomości792
57Podatek od środków transportowych741
58Redakcja biuletynu731
59Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-2017712
60Dowody osobiste645
61Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne612
62Podatki598
63za 2016592
64Rok 2018589
65Ewidencja działalności gospodarczej572
66Ochrona środowiska570
67Ewidencja ludności564
68Ustawa o petycjach550
69Podatek rolny532
70Podatek leśny525
71Urząd Stanu Cywilnego521
72Wzory deklaracji i informacji445
73Druk oświadczenia majątkowego442
74za 2017421
75Rok 2018381
76za 2017344
77Informacja o gruntach344
78Rejestr działalności regulowanej339
79za 2017325
80Wykaz osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych274
81Ochrona środowiska144