• Strona Biuletyn Infomacji Publicznej Miasta i Gminy Lipsko : www.lipsko.eu
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia do 30 000 €18051
2Ogłoszenia przetargów8227
3Wyniki przetargów3479
4Oświadczenia majątkowe3129
5Podstawowe Dane Jednostki2763
6Uchwały Rady Miejskiej2627
7Wykaz telefonów2119
8Zarządzenia Burmistrza2094
9Rada Miejska2044
10Schemat organizacyjny2036
11Jednostki pomocnicze2025
12Protokoły Rady Miejskiej2022
13Komórki organizacyjne1915
14Jednostki organizacyjne1826
15Skarbnik1783
16Załatwianie spraw1692
17Radni Rady Miejskiej1685
18Godziny pracy urzędu1612
19Gospodarka nieruchomościami1599
20Podatki i opłaty lokalne1584
21Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipsko1518
22Skrzynka podawcza1512
23Zastępca Burmistrza1471
24Burmistrz1462
25Regulamin organizacyjny1457
26Wyszukiwarka1448
27Kierownicy JO1425
28Planowanie przestrzenne1408
29Pracownicy wydający decyzje administratcyjne1308
30Rok 20161279
31Sekretarz1243
32Budżet1160
33Informacje nieudostęp.1149
34Wyprawka szkolna1117
35Rejestry i ewidencje1091
36Wzór petycji1091
37za 20151057
38Statut Gminy1019
39Lokalizacja inwestycji1003
40Stypendia szkolne998
41Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych967
42Przydatne strony899
43Refereat Administracyjno-Organizacyjny890
44Urząd Stanu Cywilnego873
45za 2015848
46Referat Rozwoju Gospodarczego, Mienia i Ochrony Środowiska844
47za 2016840
48Referat Finansowo-Księgowy840
49Instrukcja obsługi840
50Radca Prawny818
51Stanowiska samodzielne812
52Komisje Rady Miejskiej809
53za 2016798
54Wniosek o udostępnienie informacji publicznej786
55za 2015769
56Podatek od nieruchomości721
57Podatek od środków transportowych689
58Redakcja biuletynu677
59Oświadczenia składane w trakcie roku 2016-2017673
60Dowody osobiste581
61Podatki559
62Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne552
63za 2016530
64Ochrona środowiska518
65Ewidencja działalności gospodarczej516
66Rok 2018513
67Ustawa o petycjach501
68Podatek rolny490
69Ewidencja ludności480
70Urząd Stanu Cywilnego480
71Podatek leśny462
72Rok 2018424
73Wzory deklaracji i informacji408
74Druk oświadczenia majątkowego387
75za 2017343
76Informacja o gruntach319
77Rok 2018298
78Rejestr działalności regulowanej288
79za 2017283
80za 2017257
81Wykaz osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych205
82Ochrona środowiska78